Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer
Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group       

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og Kols. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og Kols pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.
Lunger i praksis tar gjerne imot nye medlemmer!

 

 

Vi har åpnet Facebookside, følg oss der for oppdatert informasjon om kursene.

Lungedagene 2020 kommer 4. -7. Nov 2020

To emnekurs: Allergi og astma hos barn (pediatri) og Kols (Lungesykdommer). Samtidig kurs innen lungesykdommer for legekontorets medarbeidere.


Kurslederne tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger:

Anita Jakobsen - anorakken@gmail.com                   

Knut Weisser Lind - kwlind@online.no


Emnekurs i lungemedisin i Bergen 5. - 7. mars 2020

Program og påmelding HER


IPCRGs VERDENSKONGRESS 2020 holdes i Dublin 28. - 30. Mai

Lunger i praksis er tilknyttet International Primary Care Respiratory Group IPCRG: http://www.theipcrg.org/  Twitter: @IPCRG

Flere fra Lunger i Praksis kommer til å delta. Ta kontakt om du er interessert og ikke har mulighet til å søke fond om støtte!

 

 

Ressurser:

Astmaveilederen

CCQ.nl

CAT:   kolstest.no 

Astma Kontroll Test

 

 

We do not take responsibility for the accuracy of translations of Desktop helpers and other IPCRG resources that  are organised by our members or other partners, but to increase accessibility of our material we do publish them on our website.

 

 
 
  • No labels